Pojdmě spolu spolupracovat

Jak spolupráce se mnou probíhá?

2 + 4 =